AMSTERDAM - In Spanje leven momenteel dusdanig veel gezinnen onder de armoedegrens dat het Spaanse Rode Kruis donderdag een oproep heeft gedaan voor extra humanitaire hulp.

In het door de economische crisis getroffen Spanje leeft bijna 22 procent van de gezinnen onder de armoedegrens, die is vastgesteld op een inkomen van 627,78 euro per maand of minder.

De werkloosheid in Spanje slaat hard toe, waardoor er ook gezinnen zijn waar helemaal geen geld meer binnen komt. Gezinsleden hebben in dat geval geen recht op een uitkering en zijn geheel gespeend van financiële hulp van familie.

Volgens Cruz Roja Española is er op korte termijn 30 miljoen euro extra nodig om 300.000 kwetsbare gezinnen te helpen met voedsel, kleding en onderwijsmaterialen.

Ook raken veel Spanjaarden dakloos omdat ze de huur of hypotheek van huis niet meer kunnen ophoesten. Het Spaanse Rode Kruis wil hen onderdak kunnen bieden.

Werkloosheid

In 2011 bood de organisatie hulp aan 2 miljoen Spanjaarden, wat een stijging van omstreeks 20 procent betekende ten opzichte van 2010. Veel van deze mensen lieten weten slachtoffer te zijn van de financiële crisis die het land in zijn greep houdt.

Een kwart van de Spaanse beroepsbevolking is op dit moment werkloos, terwijl dit onder de jeugd zelfs is opgelopen tot 50 procent.

Daar komen forse bezuinigingen van de Spaanse overheid overheen, die alle zeilen bij moet zetten om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Ook pompt de regering miljarden in de Spaanse bankensector, die dreigt in te storten.