DEN HAAG - De rechters van het Internationaal Strafhof weigeren een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen rebellenleider Sylvestre Mudacumura uit de Democratische Republiek Congo. 

Hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo heeft te weinig concrete feiten aangedragen voor een dergelijk bevel, aldus een Kamer van Vooronderzoek donderdag.

Mudacumura is de leider van een van de meest actieve militante bewegingen in de Congolese provincie Kivu. Moreno wilde hem laten berechten voor moord, verkrachting en kinderslavernij. Mudacumura zou zich met zijn troepen daaraan schuldig hebben gemaakt in 2009 en 2010.