AMSTERDAM/BONN - Klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in de Duitse stad Bonn zijn donderdag vastgelopen.

Door de steeds groter wordende kloof tussen arme en rijke landen loopt de voortgang die vorig jaar werd geboekt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken gevaar.

Het belangrijkste pijnpunt is het verschil tussen arme en rijke landen en de mate waarin zij de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen.

Ontwikkelingslanden vinden dat de geïndustrialiseerde landen de zwaarste lasten moeten dragen, omdat zij historisch gezien verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot.

Die landen vinden echter dat snelgroeiende economieën als India en China er dan te gemakkelijk mee weg komen. China is momenteel de grootste vervuiler ter wereld. "Het is een complete impasse", zei Arthur Runge-Metzger, de onderhandelaar van de Europese Unie.

Durban

De onderhandelingen in Bonn waren bedoeld om verder te bouwen op de moeizame deal die in december op de klimaatconferentie in Durban, Zuid-Afrika, werd beklonken. Toen werd besloten dat voor 2015 een mondiale klimaatdeal moet worden overeengekomen waarin staat dat zowel rijke als arme landen de uitstoot van broeikasgassen beteugelen.

Maar na bijna twee weken van onderhandelingen zijn er op de voorlaatste dag van de onderhandelingen in Bonn weinig tekenen van vooruitgang. "Er hangt wantrouwen en frustratie in de lucht", zei Seyni Nafo, woordvoerder voor een groep Afrikaanse landen.

De Europese Unie beweert dat China en andere ontwikkelingslanden terugkomen op beloftes die ze in Durban hebben gedaan. Deze landen vinden echter juist, samen met milieuactivisten, dat de Verenigde Staten, de EU en andere geïndustrialiseerde landen de verantwoordelijkheden voor klimaatverandering op het bordje van de onwikkelingslanden proberen te leggen.

Kyoto

De VN-klimaatonderhandelingen, waarvan de eerste in de vroege jaren negentig plaatsvond, hebben weinig succes gehad wat betreft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het enige bindende verdrag is het Kyoto Protocol uit 1997, maar dat geldt slechts voor de EU, Japan, Rusland en een reeks kleinere landen. Het verdrag zou dit jaar aflopen, maar is in Durban verlengd. Er is niet afgesproken met hoeveel jaar.