LEIDSCHENDAM - De voormalige president van het West-Afrikaanse Liberia, Charles Taylor, heeft woensdag zijn onschuld betuigd.

Wel zegt hij mee te leven met slachtoffers van de burgeroorlog in Sierra Leone.

Het Speciale Hof voor Sierra Leone (SCSL) heeft hem in april schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de jaren '90 in Sierra Leone, een buurland van Liberia waar gruwelen werden gepleegd door wrede bendes. Taylor zou die hebben gesteund in ruil voor diamant.

Slachtoffer

Taylor zei op een zitting van het hof in Leidschendam dat hij het slachtoffer is van de economische en politieke macht van vooral de VS. Die hebben ervoor gezorgd dat hij in 2006 werd opgepakt in Nigeria, voor de rechters van het SCSL werd gesleept en schuldig werd bevonden.

Taylor bezwoer dat hij alleen maar heeft geprobeerd vrede in Sierra Leone te bewerkstelligen. Taylor krijgt 30 mei te horen wat voor straf hij krijgt. De aanklagers hebben aangegeven dat ze 80 jaar cel een gepaste straf vinden. De advocaten noemden dat buitensporig, omdat Taylor geen directe rol in het drama in Sierra Leone zou hebben gespeeld.

Visie

De voormalige militieleider en president van Liberia van 1997 tot 2003 kreeg van het hof woensdag de gelegenheid zijn visie te geven op het proces dat in juni 2007 begon. Hij zei dat de macht en het geld van de Amerikaanse leiders tot zijn veroordeling leidden. Zo hebben de aanklagers volgens Taylor mensen onder druk gezet, bedreigd en geld betaald om tegen hem te getuigen.

Het plan om hem door het SCSL te laten veroordelen, stamt volgens Taylor uit mei 2001, toen de Amerikaanse president Bush een verandering van het regime in Liberia beval. Hij herinnerde eraan dat een ex-medewerker van het Pentagon, David Crane, als hoofdaanklager van het SCSL Taylor in staat van beschuldiging stelde.

Respect

De 64-jarige Taylor toonde respect voor het hof dat hem veroordeelde en feliciteerde zelfs een van de drie rechters met haar nieuwe baan bij het Internationaal Gerechtshof. Hij beklemtoonde mogelijk met het oog op zijn straf dat het nu tijd voor verzoening en niet voor vergelding is.

Zijn advocaat had net nog enigszins dreigend gesproken over Taylors aanhang in Liberia die een zware straf voor hem niet zou begrijpen.