AMSTERDAM - Op een tweedaagse conferentie in Genève is donderdag overeenstemming bereikt over een plan om Afghanen die hun land zijn ontvlucht te helpen. 

Met het plan is ruim 1,4 miljard euro gemoeid. Het plan is gericht op zowel Afghanen die al terug in eigen land zijn als diegenen die nog in het buitenland zitten.

De conferentie werd onder meer bijgewoond door afgevaardigden uit Afghanistan, Pakistan, Iran, Zwitserland en van de Verenigde Naties. Het plan is in beginsel gericht op het leveren van onderwijs en banen.

Basisbehoeften

De bijeenkomst was geen donorconferentie en de aanwezigen erkenden dat het inzamelen van het benodigde geld nog lastig kan worden.

"We hebben 48 locaties in Afghanistan aangewezen die prioriteit hebben", zei de Afghaanse minister van vluchtelingenzaken en repatriëring. "Daar willen we teruggekeerde vluchtelingen voorzien van basisbehoeften zoals gezondheidszorg en banen. Het wachten is nu op steun van de internationale gemeenschap."

Taliban

Tienduizenden Afghanen steken jaarlijks de Afghaanse grens in beide richtingen over. Sommigen keren terug terwijl anderen hun toevlucht zoeken in het buitenland. Na de Amerikaanse invasie in 2001 die leidde tot de val van het Taliban-regime keerden zo'n 5,7 miljoen Afghanen, bijna 25 procent van de gehele bevolking, terug uit Pakistan en Iran. De overgrote meerderheid keerde terug voor 2006. Sindsdien is het aantal Afghanen dat terug naar huis gaat teruggelopen, aldus de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Afghanen staan bovenaan de lijst van UNHCR van mensen die asiel aanvragen in rijke landen. In 2011 vroegen bijna 36 duizend Afghanen asiel aan, een derde meer dan in 2010.

Momenteel zitten nog zo'n twee miljoen Afghanen in Pakistan. De helft van hen zijn niet in Afghanistan geboren en hebben dan ook weinig om naar terug te keren.

Deadline

De Pakistaanse minister voor staten en grensgebieden zei dat zijn land voor het eind van het jaar alle Afghanen in Pakistan op vrijwillige basis wil zien terugkeren. Wat er gebeurt als die deadline verstreken is wilde hij niet zeggen. "We moeten deze conferentie zien als een beginpunt voor een internationale consensus over een veilige en vrijwillige repatriëring van alle Afghaanse vluchtelingen", zei Shaukat Ullah.