NEW YORK - De stedelijke bevolking op aarde neemt naar verwachting tussen 2010 en 2050 toe met 2,6 miljard mensen.

Het grootste deel van de groei, 86 procent, is toe te schrijven aan verstedelijking in Azië en Afrika. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat donderdag verscheen.

De verwachting is dat in dezelfde periode de wereldbevolking met 2,3 miljard mensen toeneemt.

Dat betekent dat steden ongeveer driehonderd miljoen mensen die vanuit het platteland naar de stad trekken moeten opvangen. De grootste toename vindt waarschijnlijk plaats in India, China, Nigeria, de Verenigde Staten en Indonesië.

Om het uitdijen van de wereldbevolking te kunnen bekostigen is een 'zeer significante economische groei' vereist.