PARAMARIBO - Het Surinaamse parlement is maandag begonnen met de behandeling van de omstreden amnestiewet.

Als de wet zoals verwacht wordt aangenomen, betekent het dat alle verdachten van de zogeheten Decembermoorden in 1982 niet verder vervolgd zullen worden.

Dit geldt dan ook voor hoofdverdachte Desi Bouterse, die nu president van Suriname is.

Coupplegers onder leiding van Bouterse vermoordden om politieke redenen 15 vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Gespannen sfeer

De behandeling van de amnestiewet verloopt in een gespannen sfeer. Voorzitter Jenny Simons doet haar best om de gemoederen rustig te houden, maar regelmatig vallen er harde woorden over en weer, al of niet via de microfoon.

Voor Ruth Wijdenbosch van de oppositiepartij Nieuw Front was de maat vol toen ze meende te horen dat een van de voorstanders van de wet haar partijgenoot bedreigde.

''Er wordt hier nu een sfeer gecreëerd zoals er in de jaren 80 was, een sfeer van angst en vrees. Ook in de samenleving is de afgelopen weken een sfeer ontstaan waarin mensen zich niet meer veilig voelen’’, aldus Wijdenbosch in haar interruptie.

Voorzitter Simons maande de parlementsleden tot rust. ''Niet iedereen is het met elkaar eens. Maar we zijn bezig met een proces om de sfeer van de afgelopen 30 jaar achter ons te laten. Laten we daar mee verder gaan’’, zo zei Simons.

Het begin van de vergadering verliep ook al chaotisch. Drie kwartier na het begin van de zitting moest die enige tijd worden onderbroken.

Krijgsraad

Een meerderheid van het Surinaamse parlement lijkt te gaan instemmen met de amnestiewet. Na beraad binnen de partij heeft coalitiepartner Pertjajah Luhur van oud-parlementsvoorzitter Somohardjo besloten in te stemmen met de omstreden wet.

Zodra de wet van kracht wordt, zal er een waarheids- en verzoeningscommissie worden ingesteld. Dat bleek bij het begin van de behandeling van de amnestiewet.

Volgens parlementariër Andre Misiekaba, een van de initiatiefnemers van de wet, is het belangrijk dat er een nationale verzoening komt, zo zei hij tijdens de vergadering.

De waarheids- en verzoeningscommissie zal breed samengesteld worden en heeft als doel de waarheid zo zuiver mogelijk boven water te krijgen, aldus Misiekaba.

Europese Unie

De Europese Unie vindt dat voldoende duidelijkheid moet komen over de Decembermoorden. Pas dan is er in het land verzoening mogelijk. Dat stelde een woordvoerster van EU-buitenlandchef Catherine Ashton in een verklaring.

Alle Surinamers, zowel de autoriteiten als burgers, moeten samenwerken om te voorkomen dat het huidige proces van verzoening afbreekt. Daarvoor is het nodig dat er voldoende licht wordt geworpen op de ''onderliggende gebeurtenissen'', aldus de zegsvrouw, daarbij doelend op de Decembermoorden.

Krijgsraad

Op 13 april is een zitting van de krijgsraad gepland in het 8 decemberproces dat over de moorden gaat. In deze zitting zal de auditeur militair bekendmaken wat de strafeis is tegen de verdachten, onder wie hoofdverdachte Bouterse.

Het is onduidelijk of die zitting doorgaat als het parlement de amnestiewet voor die tijd aanneemt.

Bekijk alle reacties op Twitter via NUlive