AMSTERDAM - De NAVO hoopt dat haar lidstaten in mei op een top van het bondgenootschap in Chicago instemmen met integratie van hun defensiecapaciteiten.

In een tijd van krimpende defensiebegrotingen is het verstandig de krachten te bundelen, meent de verdragsorganisatie.

De argumenten voor nauwere samenwerking zijn vooral economisch van aard. Twintig van de 28 NAVO-lidstaten hebben tussen 2008 en 2011 bezuinigd op hun defensie. Militaire integratie in Europa zou niet alleen economisch voordeliger kunnen zijn, maar ook parallel kunnen verlopen aan de economische integratie die al decennialang plaatsvindt.

Of de afzonderlijke lidstaten er net zo over denken is maar zeer de vraag. Defensie is altijd een nationale aangelegenheid geweest. De NAVO hoopt daarom vooral dat op de top wordt vastgesteld 'hoe ver we als bondgenootschap bereid zijn te gaan', liet een bron woensdag weten.

Litouwen

Het luchtruim boven de Baltische staten moet als voorbeeld dienen. Deze drie voormalige Sovjetrepublieken zijn inmiddels trouwe lidstaten van het bondgenootschap, maar zijn niet in staat hun eigen luchtruim te verkennen.

Litouwen beschikte voorheen over zes gevechtsvliegtuigen, maar vier staan aan de grond en een is neergestort, waardoor de Litouwse luchtmacht nog maar uit één toestel bestaat. Nieuwe vliegtuigen zijn te duur.

Afghanistan

Andere lidstaten nemen daarom, in periodes van vier maanden, de waarnemerstaken in het luchtruim voor hun rekening. De Baltische staten dragen op een andere manier hun steentje bij, bijvoorbeeld door troepen naar Afghanistan te sturen.

Het idee van een gestroomlijnder militair apparaat is niet nieuw. Tijdens de Koude Oorlog probeerde de NAVO al eens een dergelijk programma van de grond te krijgen, maar zonder enig succes.