DEN HAAG - Frankrijk ziet niets in een herziening van de richtlijn voor gezinsmigratie.

Dat blijkt uit de reactie van het land op vragen vanuit de Europese Commissie over een eventuele aanpassing van deze richtlijn.

Aanscherping van de regels voor gezinsmigratie is een belangrijk punt voor gedoogpartij PVV. Minister Leers (Immigratie) is echter afhankelijk van Europa. Daar is de steun voor strengere eisen en meer bevoegdheden voor de lidstaten beperkt.

Zo twijfelen de Franse autoriteiten aan het nut van een leeftijdseisen aan immigratiebruiden. Ook mogen er geen harde integratie-eisen aan gezinsmigranten worden gesteld.

Wel kunnen onderling ervaringen en 'best practices' tussen lidstaten worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld op het terrein van integratie of het bestrijden van fraude.

De Franse president Nicolas Sarkozy liet tijdens zijn herverkiezingscampagne juist weten de regels voor gezinshereniging te willen aanscherpen.

De Europese Commissie zal de komende weken de inbrengen van de lidstaten verder analyseren en besluiten of de richtlijn moet worden aangepast.