AMSTERDAM - Hoewel integratie een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is in veel landen van de Europese Unie, ontbreekt het vaak aan informatie over de mate waarin migranten meedoen met de samenleving.

Noord- en West-Europese landen, waaronder Nederland, hebben deze feiten het beste op een rijtje.

Dat staat in het rapport 'Measuring and monitoring immigrant integration in Europe' van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat dinsdag verschijnt.

Onderzoekers hebben voor het rapport informatie over migratie en integratie in 17 Europese landen op een rijtje gezet. In veel landen kwam pas rond de eeuwwisseling aandacht voor integratiebeleid. Pas onlangs is in veel landen het migratiebeleid aangescherpt om de instroom van immigranten te verkleinen.

Inburgeringscursus

Ook moeten migranten meer doen voor een verblijfsvergunning. In onder meer Oostenrijk, Nederland en Denemarken moeten zij bijvoorbeeld verplicht op inburgeringscursus. In Italië wordt de toestroom van migranten zelfs gezien als een probleem voor de openbare orde. Europa ziet integratie overigens als een tweezijdig proces, waarbij migranten én ontvangende landen rechten en plichten hebben.

In het midden en oosten van Europa ontbreekt aandacht voor integratiebeleid grotendeels. Dat is niet vreemd, omdat veel Oost-Europese landen voornamelijk emigratielanden zijn.

Nationaliteit

Van de 501 miljoen mensen die in 2010 in de Europese Unie woonden, hadden er 33 miljoen niet de nationaliteit van het land waar ze woonden. Van hen had ongeveer twee derde geen EU-nationaliteit. Europa is een gewilde bestemming voor migranten. Vaak willen ze ernaartoe vanwege werk, studie of gezinshereniging.

In Nederland bestond de bevolking in 2010 voor 11,2 procent uit niet-Westerse en voor 9,1 procent uit Westerse migranten. De afgelopen decennia is de politiek zich steeds meer met migranten gaan bemoeien en legde ze striktere regels op.