MARSEILLE - De druk op de wereldwijde watervoorziening neemt de komende decennia fors toe, waarschuwt een maandag gepubliceerd VN-rapport.

Een beter watermanagement, efficiëntere landbouw en een grote inspanning om vervuiling tegen te gaan zijn hard nodig om tekorten aan schoon water het hoofd te bieden, aldus het rapport.

Landbouw slurpt wereldwijd veruit het meeste zoet water op: 70 procent van de totale voorraad. Doordat de wereldbevolking vermoedelijk nog met 2 miljard mensen zal toenemen, is er ook meer voedsel nodig.

Het watergebruik van de landbouw zal daardoor nog met minimaal 19 procent toenemen, meldt het onderzoek. Terwijl de vraag toeneemt, dreigt de aanvoer van water in veel gebieden juist te verminderen.

Boosdoener

Klimaatverandering is volgens het rapport een grote boosdoener. Patronen van regenval veranderen bijvoorbeeld doordat de aarde opwarmt.

Daardoor vallen meer gebieden droog. Zuidoost-Azië en het zuiden van Afrika zullen daar als eerste hinder van ondervinden, maar de wetenschappers denken dat ook in Zuid- en Midden-Europa rond 2070 problemen zullen krijgen met hun watervoorziening.

Oplossingen

Betere irrigatiesystemen, gewassen die minder water nodig hebben en meer hergebruik van water - bijvoorbeeld om het toilet mee door te spoelen - zijn een aantal oplossingen die in het rapport worden genoemd.

Het rapport wordt besproken op het Wereld Water Forum van de VN, een internationale conferentie die maandag in de Franse stad Marseille van start gaat.