AMSTERDAM - De Verenigde Staten zullen niet aarzelen militair in te grijpen om te beletten dat Iran een atoomwapen verkrijgt. Maar holle oorlogsretoriek en tromgeroffel spelen Iran slechts in de kaart. 

Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama zondag een machtige Israëlgezinde lobbygroep voorgehouden.

In zijn rede voor de jaarvergadering van het American-Israel Public Affairs Committee vroeg Obama Israël geduld te betrachten tot de internationale sancties tegen Iran vruchten afwerpen.

De president sprak zijn zorg uit over de Israëlische dreigementen aan het adres van Iran. Oorlogstaal is volgens Obama schadelijk en speelt de Iraanse machthebbers in de kaart.

De Amerikaanse president waarschuwde de regering in Teheran door te refereren aan een uitspraak van Theodore Roosevelt: 'Spreek zacht; draag een grote stok'. Obama ontvangt maandag in het Witte Huis de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.