BRUSSEL - Een splinterpartij van radicale Franstalige Belgen heeft zich donderdag fel gekeerd tegen intensievere samenwerking tussen het Belgische en het Nederlandse leger. 

De RWF vreest een ''vernederlandsing'' van de Belgische strijdkrachten bij een verdere integratie.

De RWF reageert op het voorstel van de Belgische minister van Defensie, Pieter De Crem. Deze Vlaming sluit zelfs een overdracht van soevereiniteit van het Belgische leger niet uit.

De RWF-partij spreekt over een onderwerping van de Franstalige Belgische regio Wallonië (3,5 miljoen inwoners) door 23 miljoen Nederlandstaligen in Vlaanderen en Nederland. De RWF noemt de plannen een verontrustend signaal.

Ook vreest de partij desastreuze resultaten op operationeel gebied, omdat de Nederlandse strijdkrachten bekend zouden staan als behorend tot de middelmatigste van Europa.