NEW YORK - Honderden miljoenen kinderen leven in sloppenwijken en behoren tot de armste bewoners van de aarde. Het aantal kinderen dat woont in een stedelijke omgeving is gestegen tot boven de miljard.

Ze moeten het vaak stellen zonder elektriciteit, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Dat meldt Unicef in het rapport The State of the World's Children 2012 dat dinsdag werd gepubliceerd.

De kinderen in deze stedelijke omgeving worden blootgesteld aan allerlei gevaren, bijvoorbeeld doordat ze wonen op vuilnisbelten, naast spoorwegen of bovenop oliepijpleidingen.

Leeftijdsgenoten op het platteland zijn vaak beter af, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen. Miljoenensteden leggen onvoldoende basisvoorzieningen aan voor de groeiende bevolking van hun sloppenwijken, vindt Unicef.

Dicriminatie

In veel landen worden bewoners van sloppenwijken gediscrimineerd en op allerlei manieren benadeeld. Arme families betalen vaak veel meer voor zaken als drinkwater en medische zorg dan burgers met een hoger inkomen.

''Zo kan bijvoorbeeld in een arme wijk van een stad het drinkwater soms wel vijftig keer duurder zijn dan in rijke wijken. Dat komt doordat de mensen het water in de sloppenwijken moeten inkopen van particulieren, terwijl de rijke wijken zijn aangesloten op de goedkopere waterleiding en riolering'', aldus Unicef.

Verstedelijking

De organisatie van de Verenigde Naties die strijdt voor de rechten van het kind stelt dat een meerderheid van de kinderen in de wereld binnen enkele jaren in steden woont. Dat komt door de steeds verder oprukkende verstedelijking, met name in ontwikkelingslanden.

Overheden moeten volgens Unicef beleid ontwikkelen om kinderen onder meer onderwijs te bieden en te beschermen tegen misbruik. Wereldwijd zijn volgens Unicef tientallen miljoenen minderjarigen gedwongen actief in de seksindustrie of andere bedrijfstakken.