CAÏRO - Het omstreden proces in Egypte tegen 43 medewerkers van vijf non-gouvernementele organisaties die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ''illegale politieke activiteiten'', is zondag op de eerste zittingsdag verdaagd tot 26 april. 

Dat meldden Arabische media.

De ngo's, organisaties die niet aan een overheid zijn gebonden, zouden illegaal financiële steun hebben gekregen uit onder meer de Verenigde Staten. Van de verdachten hebben er 16 een Amerikaans paspoort. Een van hen is de zoon van minister van Transport Ray LaHood.

Er verschenen 14 aangeklaagden in de rechtszaal, allen Egyptenaren. Zij verklaarden onschuldig te zijn.

Vergunning

Volgens het Openbaar Ministerie in de hoofdstad Caïro opereerden de onderzochte ngo's zonder vergunning. Ze zouden geen maatschappelijk doel dienen, maar ''puur politiek'' actief zijn geweest. De activisten werken voor organisaties die opkomen voor de democratie en een vrije pers.

De VS en Egypte hebben in onderhandelingen tot nu toe vergeefs geprobeerd een politieke oplossing voor de kwestie te vinden. Washington heeft al gedreigd met de intrekking van de militaire steun ter waarde van 1,3 miljard dollar.

Alles over de situatie in Egypte en de onrust in het Midden-Oosten