DEN HAAG - Een groep van 30 Nederlandse mariniers en commando's komt vervroegd terug uit Afrika. De militairen zouden eind februari in Mali meedoen aan een internationale oefening.

Maar de Malinese autoriteiten en Amerikaanse organisatoren hebben Flintlock 2012 om veiligheidsredenen afgeblazen.

Aan de eindoefening zouden 2000 militairen uit 16 landen meedoen. De Nederlanders zijn sinds 23 januari in Senegal en Burkina Faso om een en ander voor te bereiden. De voorbereidingen ronden ze af, waarna ze terugkeren naar Nederland. Dat heeft Defensie maandag gemeld.

Verenigde Staten

Nederland doet sinds 2007 mee aan Flintlock-oefeningen, die onderdeel zijn van het oefenprogramma van de Verenigde Staten in Afrika.

De Amerikanen richten zich daarbij op de training van Afrikaanse militairen, het vergroten van de samenwerking tussen de landen en het uitbreiden van de capaciteiten, zodat de Sahellanden zelf beter terrorisme in de regio kunnen bestrijden.