WASHINGTON - Talibanleider Mullah Mohammed Omar heeft vorig jaar een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama gestuurd.

In de brief gaf Omar aan bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan. Dat hebben bronnen bij de Amerikaanse regering tegen persbureau Associated Press gezegd.

De mensen die de brief hebben gezien achtten hem authentiek, hoewel er niet met zekerheid kan worden gesteld dat de brief afkomstig was van Omar. Het Witte Huis ontving de ongetekende brief in juli via een tussenpersoon van de Taliban.

De standpunten in de brief komen overeen met wat andere gezanten van de Taliban de afgelopen tijd hebben bepleit.