BEIJING - Miljoenen Aziaten hebben maandag het begin van het Jaar van de Draak gevierd met vuurwerk, feesten en familiebijeenkomsten.

Van Beijing tot Bangkok en van Seoul tot Singapore hopen mensen dat het nieuwe jaar geluk brengt.

Het nieuwe jaar werd ingeluid met tempelbezoek, het afsteken van vuurwerk en leeuwen- en drakendansen om de boze geesten te verdrijven.

Voor velen vormde familiebezoek het hoogtepunt van de vieringen. Veel mensen maakten urenlange reizen om het nieuwe jaar in het bijzijn van naasten te vieren.

In vroeger tijden was de draak het symbool van de keizer van China. In de Chinese kalender is de draak een bijzonder gunstig en voorspoedig teken.

Jaar van de draak