DURBAN - De Europese Unie prijst zich gelukkig met de uitkomst van de klimaattop in Zuid-Afrika, ook al zijn er geen concrete afspraken gemaakt.

De deelnemers hebben een plan opgesteld om in 2015 tot een nieuw klimaatverdrag te komen, en daarmee ''heeft de EU haar belangrijkste doel voor de conferentie bereikt''.

Dat heeft de Deense eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) zondag laten weten.

Volgens de milieuafdeling van de Verenigde Naties tellen niet de afspraken van Durban, maar de daden erna. ''De grote vraag die velen hebben, is hoe en wanneer dit wordt omgezet in terugdringen van de uitstoot'', stelt UNEP-chef Achim Steiner. Het hoofd van het VN-klimaatbureau Unfccc, Christiana Figueres, toonde zich tevreden. Ze sprak van een "historische conferentie''.

Volgens de Amerikaanse klimaatgezant Todd Stern waren de "harde'' onderhandelingen de moeite waard. "Voor het eerst is er een overeenkomst om te onderhandelen over een juridisch bindend akkoord, een juridisch instrument dat van toepassing is op alle landen - dat is iets nieuws. Dat betekent dus ook voor China, India en Brazilië en ze kunnen er niet meer omheen draaien.''

Greenpeace

De landen op de klimaattop hebben hun oren laten hangen naar milieuvervuilers en geen maatregelen genomen die het klimaat redden. Daardoor is de conferentie uitgedraaid op een mislukking. Dat stelde milieuorganisatie Greenpeace zondag.

Pessimisme overheerst ook bij Friends of the Earth, de moederorganisatie van Milieudefensie. ''Gewone mensen zijn weer in de steek gelaten door onze regeringen.

Onder leiding van de VS hebben de rijke landen hun beloftes gebroken, de klimaatregels afgezwakt en de regels verstevigd die bedrijven de mogelijkheid geven te profiteren van de klimaatcrisis'', verklaart de groepering.

China

China is blij met de uitkomst van de klimaattop, maar heeft kritiek op het Westen. ''Ontwikkelde landen missen de politieke wil om uitstoot terug te dringen en ontwikkelingslanden te helpen met geld en economie. Dat is de belangrijkste belemmering voor samenwerking tegen klimaatverandering'', heeft de Chinese onderhandelaar op de conferentie, Xie Zhenhua, zondag gezegd tegen Chinese staatsmedia.

De opkomende grootmacht China is de grootste vervuiler ter wereld geworden. Het land wil eigenlijk geen bindende afspraken maken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar gaat hierover nu toch onderhandelen.