BRUSSEL - De ministersposten voor de nieuwe Belgische regering zijn maandag aan het begin van de middag nog niet verdeeld.

De zes onderhandelaars van de politieke partijen en formateur en beoogd premier Elio Di Rupo zijn sinds zondagavond 17.30 uur bijeen om het eens te worden over het aantal ministers en staatssecretarissen en over de verdeling van de portefeuilles.

In België is het gebruikelijk dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers in de regering zitten, de premier wordt dan als 'taalneutraal' aangeduid.

Maar met name Vlamingen zien Di Rupo, een Waalse socialist die nauwelijks Nederlands spreekt, niet als 'taalneutraal'. De Franstaligen zouden dan ook genoegen moeten nemen met een minister minder.

Portefeuille

Als de verdeling van het aantal ministers en staatssecretarissen is beslecht, moeten de partijen het nog eens worden wie welke portefeuille krijgt. Als de onderhandelaars er maandag nog uitkomen, zouden ze later op de dag of dinsdag nog ingezworen kunnen worden door de koning.

Di Rupo zou dan als premier van België donderdag kunnen aanschuiven bij zijn eerste Europese top.