WASHINGTON - De hoogste militair van de Verenigde Staten zegt dat de NAVO-luchtaanval waardoor afgelopen weekeinde 24 Pakistaanse militairen omkwamen niet met opzet plaatsvond.

Generaal Martin Dempsey verklaarde dat aan boord van een vliegtuig tegenover persbureau Reuters.

''Wat zouden we winnen met het aanvallen van een Pakistaanse grenspost?", aldus de generaal, die bezwoer dat van opzettelijke agressie geen sprake was.

Pakistan reageerde woedend op het incident en staakte een deel van de logistieke steun aan de Verenigde Staten en de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan. Pakistan speelt militair en politiek een cruciale rol in de oorlog die woedt in het grensgebied.

Afghanistan

Pakistan komt bovendien volgende week niet naar een internationale conferentie in Duitsland over hulp aan buurland Afghanistan.

Zonder steun van buurland Pakistan wordt het waarschijnlijk moeilijk om goede internationale afspraken over de hulp aan Afghanistan te maken.