DEN HAAG - In de afgelopen jaren hebben 33 Turkse Nederlanders die bij Defensie werken, renteloos geld van de organisatie geleend om hun dienstplicht in Turkije af te kopen.

Dat komt neer op ongeveer 4 mensen per jaar. Dat schreef minister Hans Hillen woensdag aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van PVV-Kamerlid Marcial Hernandez.

De minister zei in een recent overleg met de Kamer nog dat van de regeling geen gebruik wordt gemaakt. De PVV wil dat de renteloze lening wordt afgeschaft.

Hillen was daar niet meteen voor te porren, omdat de regeling in het verleden op verzoek van de Kamer is ingesteld. Hij laat het dan ook aan de Kamer over om over de regeling te besluiten.

Hillen stelt dat er geen signalen zijn dat de voorgenomen wijziging van de Turkse wetgeving zal leiden tot meer leningen. Turkse mannen kunnen hun dienstplicht nu afkopen voor 5000 euro. Dat bedrag wordt in de toekomst verdubbeld.