ROME - Een kwart van alle landbouwgrond op aarde is in sterke mate uitgeput. Dat is de uitkomst van een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

De FAO waarschuwt dat deze neerwaartse trend moet worden omgebogen om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

De FAO schat dat boeren in 2050 zeventig procent meer voedsel moeten verbouwen om alle wereldburgers van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Dat komt neer op een miljard ton extra tarwe, rijst en andere granen.

Extra vlees

Ook moet er tweehonderd miljoen ton extra vlees worden geproduceerd. Op dit moment wordt de meeste beschikbare grond al gebruikt voor landbouw.

Bovendien gebeurt dat op een manier die leidt tot een daling van de productiviteit, omdat de huidige manier van landbouw leidt tot erosie en verspilling van water. In de toekomst moet er volgens de FAO dan ook een 'duurzame intensivering' van de landbouw plaatsvinden op bestaande landbouwgrond.

Klimaatverandering

Klimaatverandering, alsmede slechte landbouwmethodes hebben bijgedragen aan een daling van de productiviteit ten opzichte van de 'Groene Revolutie'. De Groene Revolutie, in de periode 1961 tot 2009, zorgde voor een enorme groei van de opbrengsten van akkers doordat er nieuwe technologieën en pesticiden beschikbaar kwamen, evenals nieuwe gewassen.

Dit leidde tot een groei van de opbrengst met 150 procent, terwijl er maar 12 procent meer landbouwgrond bij kwam.

Erosie

De groei van de opbrengst is in veel gebieden echter teruggelopen. Op dit moment is de groei slechts de helft van wat hij was in de hoogtijdagen van de Groene Revolutie. Een kwart van de landbouwgrond is in hoge mate uitgeput. De bodem is aan erosie onderhevig, de biodiversiteit is er ernstig aangetast en de watervoorraden in die gebieden is ernstig achteruit gegaan.

Nog eens 8 procent van de wereldwijde landbouwgrond is matig uitgeput en 36 procent is stabiel of licht uitgeput. De rest van het aardoppervlak ligt braak of is bedekt door water.

De risicogebieden zijn West-Europa, de hooglanden van de Himalaya, de Andes, het Ethiopische plateau en zuidelijk Afrika.