DEN HAAG - Ondanks aanwijzingen van Defensie is het noodgraf op de voormalige basis van Dutchbat in Srebrenica nog altijd niet gevonden. Dat blijkt deze week uit een reportage in weekblad HP/De Tijd.

In het graf liggen vermoedelijk vijf stoffelijke overschotten.

Nabestaanden zoeken al ruim 16 jaar naar de precieze plek. Oud-Dutchbatter Dave Maat trok zich hun lot aan en kreeg eerder dit jaar, na lang aandringen, van Defensie de vermoedelijke coördinaten en foto's van het graf. Maar op de aangegeven plek is niets gevonden.