CHICAGO - Het aantal religieuze lobbygroepen in Washington is in de afgelopen 40 jaar vervijfvoudigd.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center waarvan de resultaten maandag (lokale tijd) zijn gepubliceerd.

In 1970 probeerden 40 religieuze groepen invloed uit te oefenen op het Amerikaanse regeringsbeleid. Tien jaar geleden waren dat er al 158 en nu staat de teller op 212.

De kwestie-Israël staat hoog op de agenda van de godsdienstige lobbyisten. Ook maken zij zich druk over zaken als abortus, euthanasie, wetenschappelijke ethiek en de doodstraf.

Uitgaven

De organisaties geven in totaal een krappe 400 miljoen dollar per jaar uit aan hun lobbyactiviteiten, zo schat het onderzoekscentrum. Slechts van 131 van de 212 belangenclubs is bekend hoe groot hun budget ongeveer is.

Daarvan is het American Israel Public Afairs Committee het meest kapitaalkrachtig. De fel pro-Israëlische organisatie had in 2008 bijna 88 miljoen dollar tot haar beschikking.