AMSTERDAM - De landbouwgrond in Japan blijkt acht maanden na de kernramp in Fukushima zwaar besmet met radioactief materiaal.

Dit leidt mogelijk tot een lagere voedselproductie in verschillende provincies, blijkt uit twee studies die op 14 november in Proceedings of National Academy of Sciences verschenen.

In de eerste studie schatten de Amerikaanse Teppei Yasunari en zijn collega’s in Noorwegen en Japan hoeveel Cesium-137 in de grond zat. Op basis van bodemonderzoek simuleerden ze het verdere verspreidingspatroon.

Cesium-137 is een radioactief deeltje dat vrijkomt bij kernsplijting en na een kernramp een groot risico voor de gezondheid vormt. Bovendien blijft Cesium-137 lang aanwezig in het milieu: pas na ongeveer 30 jaar is de helft verdwenen.

Veiligheidslimiet

Volgens de Japanese wet mag er maximaal 5.000 becquerel per kg (Bq/kg) Cesium-137 in de bodem zitten. In gebieden rondom de kerncentrale van Fukushima zit acht keer zoveel, terwijl omliggende gebieden net onder die veiligheidslimiet zitten.

De grond zou het meest verontreinigd zijn in het oosten en het noordoosten van de centrale, terwijl de noordwestelijke en westelijke regio's veel minder getroffen zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat deze gebieden zijn afgeschermd door bergketens.

De tweede studie was breder opgezet en onderzocht de geografische verspreiding van meerdere radioactieve deeltjes, waaronder cesium, maar ook tellurium en jodium.

Omdat deze deeltjes door regen kunnen worden verspreid, keken Norikazu Kinoshita en zijn Japanse collega’s naar het effect dat twee lokale regenbuien hadden.

Regen

Ze meldden dat de regenval op 15 maart waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de vervuiling in de directe omgeving van Fukushima. De bui van 21 maart vervoerde de verontreinigende stoffen een stuk verder richting het zuiden, naar Tokio en omgeving.

De auteurs hopen dat Cesium-137 uit de meest verontreinigde bodems wordt verwijderd. In de gebieden waar dat niet mogelijk is, moet landbouwgebruik worden beperkt. Beide studies kunnen helpen in vervolgonderzoek naar de gevolgen van radioactieve besmetting in Japan.