NEW YORK - Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft maandag 'diepe zorg' uitgesproken over de steeds fellere taal tussen Sudan en het in juli afgescheiden Zuid-Sudan.

Hij riep beide regeringen op terughoudendheid te betrachten in het beheersen van spanningen aan de grens.

Ban zei dat kwesties die in het vredesakkoord van 2005 nog zijn opengelaten alleen kunnen worden opgelost in onderhandelingen.

Volgens zijn woordvoerder veroordeelt Ban een recent bombardement van de Sudanese luchtmacht in de omgeving van Yida in Zuid-Sudan, maar ook een gemelde nieuwe alliantie van rebellen in Sudan die de regering in Khartoem omver willen werpen.