WASHINGTON - Bijna de helft (48 procent) van de leerlingen van Amerikaanse middelbare scholen is ooit seksueel lastiggevallen, zowel persoonlijk als online.

,,Seksuele intimidatie is deel van het alledaagse leven op middelbare scholen'', concludeert de Association of American University Women, die het onderzoek onder 1965 leerlingen maandag bekendmaakte.

Van de scholieren die werden lastiggevallen ondervond 85 procent daar negatieve gevolgen van. Sommigen wilden niet meer naar school, voelden zich ziek of staakten buitenschoolse activiteiten.