RIYAD - In Saudi-Arabië zijn zaterdag zo'n 3 miljoen moslims samengestroomd op de berg Arafat in het kader van de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka.

Volgens de islamitische overlevering heeft de profeet Mohammed op de berg zijn laatste preek gehouden. De bedevaarders baden er zaterdag in het wit gekleed en vroegen God om vergiffenis.

De hadj behoort tot de vijf zuilen van de islam. Elke moslim die gezond is en het zich kan permitteren, moet tenminste een keer in zijn leven de pelgrimstocht maken. Sommigen moeten er jaren voor sparen.

Tot zaterdagmiddag waren er geen grote incidenten bij de hadj. In 2006 vielen nog 364 doden toen in de mensenmassa paniek uitbrak.

Zondag wordt de hadj vervolgd met de symbolische steniging van de duivel. Maandag vieren de moslims wereldwijd het Offerfeest. De hadj is dit jaar voor het eerst live te volgen via Youtube.

Moslims op berg Arafat