CANNES - De pogingen van de Palestijnen om lid te worden van allerlei VN-organisaties zijn nergens goed voor.

"Voor Palestina niet goed en voor niemand goed", meent VN-chef Ban Ki-moon. Ban zei dit in de wandelgangen van de G20-top in Cannes.

Volgens Ban worden vele miljoenen mensen de dupe van de Palestijnse aspiraties, als de fondsen van VN-organisaties opdrogen omdat zeker de VS, die tegen het Palestijnse lidmaatschap zijn, hun financiële steun zullen intrekken. Daar schiet toch niemand wat mee op, zo meent Ban.

Unesco

Na hun geslaagde gang naar de Unesco zeiden de Palestijnen binnen enkele weken ook het lidmaatschap te willen verwerven van zestien andere VN-organisaties. Maandag keurde een meerderheid van de afgevaardigden bij de Unesco het Palestijnse lidmaatschapsverzoek goed.

Slechts enkele landen, waaronder Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland, stemden tegen. Verontwaardigd over de gang van zaken besloot de Amerikaanse regering later op de dag de contributie aan de Unesco in te trekken.

Onderhandelingspositie

De Palestijnen streven een volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties na, waarmee zij een steviger onderhandelingspositie hopen te krijgen in het vredesoverleg met Israël. Omdat het proces naar een VN-lidmaatschap lang en moeizaam is, besloten zij zich ondertussen aan te melden bij afzonderlijke VN-organisaties.