AMSTERDAM - PARIJS - Het hoofd van de Unesco, directeur-generaal Irina Bokova, heeft de Verenigde Staten woensdag gevraagd af te zien van het intrekken van hun contributie aan de VN-organisatie.

De VS besloten dinsdag tot het stopzetten van hun geldelijke bijdrage, omdat de Unesco het verzoek van de Palestijnen om een lidmaatschap heeft gehonoreerd.

Bokova waarschuwde in een verklaring dat door het besluit van Washington ook programma's die voor de VS van 'wezenlijk belang' zijn gevaar lopen.

Als voorbeeld noemde zij de bevordering van vrije media in de opkomende democratieën in het Midden-Oosten. Zonder steun van de VS 'wordt het onmogelijk ons huidige activiteitenniveau te handhaven', aldus Bokova.

De VS zijn jaarlijks goed voor zo'n twintig procent van de Unesco-begroting. De Amerikaanse wet verbiedt echter de financiering van organisaties die het lidmaatschap verlenen aan gebieden die internationaal niet als staat erkend worden.