JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft besloten de bouw van Joodse nederzettingen in delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te versnellen.

De maatregel is een reactie op het Palestijnse lidmaatschap van Unesco. Dat blijkt uit een dinsdag uitgegeven officiële verklaring. Het gaat om de bouw van 2000 nieuwe woningen. 

Een regeringsfunctionaris liet bovendien weten dat Israël de overdracht van door Israël geïnde Palestijnse belastinggelden naar de Palestijnse Autoriteit tijdelijk stopzet, totdat een definitief besluit is genomen.

De mededeling komt een dag nadat de Palestijnen erin slaagden volwaardig lid te worden van Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties. Israël is fel tegen het lidmaatschap gekeerd.

Vredesakkoord

Het departement van Netanyahu liet weten dat de huizenbouw is gepland in gebieden die bij een eventueel toekomstig vredesakkoord in Israëlische handen moeten blijven.

Volgens een verklaring worden 1650 woningen gebouwd in Oost-Jeruzalem, terwijl twee nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gezamenlijk 350 extra huizen krijgen.

Abbas

De Palestijnse president Abbas liet weten dat Israël met de versnelde huizenbouw ''heeft besloten de vernietiging van het vredesproces te bespoedigen".

De illegale Joodse nederzettingen in bezet gebied zijn al jaren een van de belangrijkste obstakels voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De Palestijnen en internationale bemiddelaars eisen een bouwstop.

VN

Unesco is de eerste VN-organisatie waar de Palestijnen volwaardig lid van worden sinds Abbas in september het volwaardige lidmaatschap aanvroeg van de landenorganisatie Verenigde Naties.

Palestijnse leiders zien het lidmaatschap van Unesco als onderdeel van hun bredere campagne om de Palestijnse gebieden als staat erkend te krijgen. Met het Unesco-lidmaatschap denken ze de druk op te voeren.

Erkenning

De Palestijnen zoeken naar internationale erkenning omdat ze niet meer geloven in onderhandelingen met Israël.

''We hebben niets bereikt behalve dat we onze tijd verspild hebben en dat feiten op de grond zijn gecreëerd'', zei Abbas onlangs, met een verwijzing naar het voortdurende Israëlische nederzettingenbeleid.