RANGOON - Oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft zondag overleg gevoerd met een lid van de regering van Myanmar. 

Minister van arbeid Aung Kyi las na het overleg een gezamenlijke verklaring voor waarin stond dat ze gesproken hadden over een pardon voor politieke gevangenen, vredesbesprekingen met gewapende etnische groepen en financieel-economische vraagstukken.

Na tientallen jaren militaire dictatuur kent Myanmar sinds maart een gekozen, zij het door het leger gesteunde regering. De nieuwe president, Thein Sein, heeft stappen gezet om het politieke klimaat te verbeteren.

Gevangenen

Zo kwamen op 11 oktober onder een amnestie voor 6300 veroordeelden tweehonderd van naar schatting tweeduizend politieke gevangenen vrij. Verder heeft het parlement vorige week een wetswijziging aangenomen die de Nationale Liga voor Democratie van Suu Kyi moet overhalen zich als politieke partij te laten registreren.

De regering wil graag af van de politieke en economische sancties die de Verenigde Staten en andere westerse landen tegen Myanmar hebben getroffen. Zij beseft dat zij hiervoor de steun van Suu Kyi nodig heeft. Sinds juli heeft minister Aung Kyi al vier keer met Suu Kyi gesproken.