PANAMA STAD - In Panama is het VN-beraad over klimaat zonder veel resultaat beëindigd. Het overleg was bedoeld als een voorbereiding op de grote klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban eind november.

''Wat nu vooral ontbreekt is een politiek besluit over een tweede periode voor het Kyoto protocol en een klimaatverdrag'', zei Christina Figueres, voorzitter van het beraad van 190 landen, vrijdag (lokale tijd).

Het Kyoto protocol over de limieten op CO2-uitstoot loopt in 2012 af. Canada, Japan en Rusland willen niet verder met het verdrag zolang China niet meedoet. China stoot in de wereld het meeste broeikasgas CO2 uit.

Wel is er enige vooruitgang geboekt bij technische voorbereidingen van een klimaatfonds, dat arme landen moet helpen met beschermende maatregelen wegens de klimaatverandering.

Een ontwerptekst voor het overleg in Durban spreekt nog steeds over een bedrag van 100 miljard dollar (75 miljard euro) per jaar vanaf 2020. Het laat open of overheden daarvoor een heffing introduceren op de CO2-uitstoot van schepen en vliegtuigen.