DHARAMSHALA - De dalai lama, de spiritueel leider van Tibet, neemt als hij ongeveer 90 is een besluit over de vraag of hij ''gereïncarneerd'' moet worden. Dat heeft de 76-jarige dalai lama zaterdag laten weten.

Hij stelde dat hij rond zijn 90ste ''de hoge lama's van de Tibetaans-boeddhistische tradities, het Tibetaanse volk en andere betrokkenen zal raadplegen''.

Het zal dan gaan om de vraag of het instituut van de dalai lama moet worden voortgezet. De dalai lama vindt dat China hierover niets te zeggen heeft.

De dalai lama is een functie die overgaat door reïncarnatie. Nadat de vorige dalai lama in 1933 was overleden, gingen hooggeplaatste monniken op pad om zijn reïncarnatie te zoeken.

Traditie

De huidige dalai lama heeft eerder aangegeven dat die traditie zou kunnen worden beëindigd. Hij opperde de mogelijkheid voor zijn dood zelf een opvolger aan te wijzen of daarover een verkiezing te houden.

De dalai lama vluchtte uit Tibet in 1959, na een mislukte opstand tegen het Chinese gezag. Vanuit zijn ballingsoord in India bepleit hij een ''zinvolle autonomie'' voor Tibet binnen China. Eerder dit jaar stootte hij zijn functie van politiek leider van de Tibetanen in ballingschap af.