BRUSSEL - De acht partijen die in België onderhandelen over de vorming van een kabinet, hebben dinsdag de hele dag vergaderd over nieuwe voorstellen van formateur Elio Di Rupo.

Het betreft een aangepaste versie van de nota die de Franstalige socialist begin juli presenteerde.

Volgens Belgische media verliep het overleg zeer moeizaam. De komende dagen moet blijken of de formatie, die al zo'n vijftien maanden duurt, nog kans van slagen heeft.

Belangrijkste twistpunt is Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V), de enige tweetalige kieskring in België. De Vlamingen dringen al decennia aan op splitsing ervan, zodat de talrijke Franstalige inwoners van de Vlaamse gemeenten rond Brussel bij verkiezingen niet langer op een Franstalige partij kunnen stemmen.

Splitsen

In zijn oorspronkelijke nota stelde Di Rupo voor om B-H-V weliswaar te splitsen, maar de Franstaligen allerlei compensaties te bieden. Die waren echter voor de Franstalige partijen onvoldoende, terwijl ze voor de Vlaamse partijen te ver gingen.

De grootste Belgische partij, de Vlaams-nationalistische N-VA, vond de nota van de formateur zo onder de maat dat ze de onderhandelingstafel verliet.

Naar verluidt is Di Rupo in zijn nieuwe stuk de Vlamingen wat tegemoetgekomen. Vooral bij de Franstalige liberale partij MR, die veel kiezers heeft in de Brusselse randgemeenten, zouden zijn voorstellen slecht zijn gevallen.

Staatshervorming

De onderhandelende partijen - Vlaamse en Franstalige socialisten, christendemocraten, liberalen en groenen - moeten het onder meer ook eens zien te worden over een staatshervorming die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie geeft.

Ook hierover zijn de meningen aan beide zijden van de taalgrens sterk verdeeld. Het grote aantal partijen is nodig omdat er anders in het Belgische parlement geen meerderheid voor de vereiste staatshervorming is.

Woensdag

Het overleg met Di Rupo, dat met grote spanning tegemoet was gezien, is dinsdagavond rond 8 uur afgebroken. Het zou woensdag verdergaan. Mislukt de formateur, dan zijn nieuwe verkiezingen vrijwel onvermijdelijk.