BRUSSEL - De acht partijen die in België onderhandelen over een nieuwe kabinet zijn dinsdagochtend begonnen aan het zoveelste cruciale overleg in de kabinetsformatie.

Ze krijgen van formateur Elio Di Rupo een aangepaste versie van de nota die de Franstalige socialist begin juli presenteerde. Volgens Belgische media moet komende dagen blijken of de formatie, die al zo'n 15 maanden duurt, nog kans van slagen heeft.

Belangrijkste twistpunt is Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V), de enige tweetalige kieskring in België.

De Vlamingen dringen al decennia aan op splitsing ervan, zodat de talrijke Franstalige inwoners van de Vlaamse gemeenten rond Brussel bij verkiezingen niet langer op een Franstalige partij kunnen stemmen.

Compensaties

In zijn oorspronkelijke nota stelde Di Rupo voor om B-H-V inderdaad te splitsen, maar hij wilde de Franstaligen allerlei compensaties bieden. Die waren echter voor de Franstalige partijen onvoldoende, terwijl ze voor de Vlaamse partijen te ver gingen.

De grootste Belgische partij, de Vlaams-nationalistische N-VA, vond de nota van de formateur zo onder de maat dat ze de onderhandelingstafel verliet.

Staatshervorming

Het is nog niet bekend welke aanpassingen Di Rupo in zijn nota heeft aangebracht. De onderhandelende partijen - Vlaamse en Franstalige socialisten, christendemocraten, liberalen en groenen - moeten het onder meer ook eens zien te worden over een staatshervorming die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie geeft.

Ook hierover zijn de meningen aan beide zijden van de taalgrens sterk verdeeld. Het grote aantal partijen is nodig omdat er anders in het Belgische parlement geen meerderheid voor de vereiste staatshervorming is.

Het overleg met Di Rupo, dat met veel spanning tegemoet wordt gezien, werd de afgelopen dagen enkele malen uitgesteld. Officieel wegens agendaproblemen, maar dat gelooft vrijwel niemand in België. Mislukt de formateur, dan zijn nieuwe verkiezingen vrijwel onvermijdelijk.