VATICAANSTAD - Het Vaticaan heeft zaterdag tegengesproken dat het het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen door Ierse geestelijken heeft tegengewerkt.

Het erkent dat er ''ernstige fouten'' zijn gemaakt bij de aanpak van het misbruik in het Zuid-Ierse bisdom Cloyne, maar het wil ''heel duidelijk maken dat het op geen enkele manier het onderzoek daarnaar heeft gehinderd of tussenbeide heeft proberen te komen''.

Dat staat in de reactie van het Vaticaan op een onderzoek naar het misbruik in het bisdom Cloyne.

Uit dat onderzoek, dat deze zomer werd gepubliceerd, bleek dat daar in de jaren 1996 tot en met 2009 zeker 19 geestelijken van geestelijk misbruik zijn beschuldigd. In strijd met de Ierse wet meldde het bisdom het misbruik niet aan de burgerlijke autoriteiten.

Het Vaticaan zou daartoe hebben aangespoord. Het bisdom stond in die tijd onder leiding van bisschop John Magee, die daarvoor particulier secretaris van drie pausen was geweest.

Motie

Het parlement in Dublin sprak in juli in een motie uit te betreuren dat het Vaticaan ''de kinderbescherming'' op het eiland ondermijnt.

Kort daarvoor had premier Enda Kenny ongekend fel uitgehaald naar de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij meer dan tachtig procent van de ruim vier miljoen Ieren is aangesloten. Hij beschuldigde het Vaticaan ervan dat het de Ierse justitie bewust heeft tegengewerkt.

Uit het rapport over Cloyne, het vierde in zes jaar over seksueel misbruik door geestelijken in de Ierse kerk, bleek volgens Kenny dat in het Vaticaan een cultuur heerst waarin gebrek aan inlevingsvermogen, elitair gedrag en narcisme vooropstaan. Eerder had de premier het gedrag van de kerkleiding al ''absoluut schandelijk'' genoemd.

Bestrijden

Het Vaticaan zegt ''in een geest van nederigheid'' ongerechtvaardigde beschuldigingen af te wijzen, maar blij te zijn met alle ''objectieve en nuttige waarnemingen en suggesties'' die erop gericht zijn ''de afgrijselijke misdaad van seksueel misbruik van minderjarigen met vastberadenheid te bestrijden''.