AMSTERDAM - Orkaan Irene kan voor vele miljarden dollars schade zorgen als hij in New York City overstromingen veroorzaakt. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Ze zochten onlangs uit wat voor gevolgen een orkaan zou hebben op de stad New York. Met de huidige dreiging van Irene zijn de onderzoeksresultaten weer erg actueel geworden.

De overstromingsschade aan gebouwen kan oplopen tot 22 miljard dollar, schat hoogleraar klimaat- en waterrisico's Jeroen Aerts in. Als door de orkaan bedrijven stil komen te liggen, kan de economische schade nog veel hoger oplopen.

In een rapport over de toekomst van New York hebben Aerts en zijn collega's burgemeester Bloomberg voorstellen gedaan voor het overstromingsbestendig maken van zijn stad.

''Hij heeft twee opties: de dijken verhogen en stormvloedkeringen bouwen of erop toezien dat de bouwvoorschriften beter nageleefd worden'', aldus Aerts vrijdag. Op korte termijn is evacueren de enige optie om de schade zoveel mogelijk te beperken, meent Aerts.