RIYAD - Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft zondag harde kritiek geuit op Syrië in verband met het zeer gewelddadige optreden van de veiligheidsdiensten van de Syrische president Bashar al-Assad tegen demonstrerende burgers. 

De vorst noemde de gang van zaken in Syrië in een verklaring ''onacceptabel'' en hij stelde dat de Syrische machthebbers hun ''moordmachine'' moeten uitschakelen.

Een medewerker van de Arabische nieuwszender al-Arabiya las de tekst van Abdullah voor. Het staatshoofd van Saudi-Arabië eiste in zijn verklaring ook nog dat het bewind in Syrië daadwerkelijke hervormingen moet doorvoeren, in plaats van beloftes te doen.

Koning Abdullah kondigde ook nog aan dat hij uit protest zijn ambassadeur terugtrekt uit Damascus. Hij herinnerde de regering in Damascus eraan, dat ze in het verleden op Saudische steun kon rekenen, maar dat het koninkrijk gedwongen was een historische stap te nemen.

Profiel Syrië