BENGHAZI - Libische rebellenleiders zeggen dat hun strijders aanhangers van Muammar Kaddafi hebben ontmaskerd die zich als opstandelingen voordeden om in het oostelijke rebellenbolwerk Benghazi te infiltreren.

Bij gevechten zouden aan weerszijden vier doden zijn gevallen.

Binnen de rebellenbeweging heerst een crisissfeer. De aangeslagen rebellen proberen hun rangen van vijanden te ontdoen na de moord vorige week op hun militaire leider, Abdel-Fattah Younis.

De leiding van de rebellen houdt vol dat de moord het werk was van het regime, maar verschillende getuigen zeggen dat Younis door mederebellen is omgebracht.

Tweespalt

Volgens rebellenleiders bestaat een groep strijders die zich Al-Nidaa noemt in feite uit aanhangers van Kaddafi. De aantijging roept twijfels op over de loyaliteit van andere rebellengroepen en kan tot tweespalt leiden, juist nu de rijen gesloten moeten blijven.

De rebellen proberen al zes maanden om Kaddafi weg te krijgen, maar de Libische leider geeft tot dusver geen krimp.

De verdenking tegen Al-Nidaa werd volgens een veiligheidschef van de rebellen bevestigd toen inlichtingenofficieren ontdekten dat de groep achter twee gevangenisontsnappingen in Benghazi zat. Twee- tot driehonderd gevangenen wisten te ontsnappen, onder wie huurlingen, strijders en andere getrouwen van Kaddafi.

Chaos

"Deze lieden profiteerden van de chaos na de moord op Younis om de militaire gevangenis en de civiele gevangenis Kuwaitiya aan te vallen", zei Mustafa al-Sagezli, de plaatsvervangend onderminister van binnenlandse zaken van de rebellen.

Zondagochtend ontdekten de rebellen dat de Al-Nidaa-leden zich schuilhielden in een fabriek. Toen ze weigerden zich over te geven braken er gevechten uit. Er vielen aan weerskanten vier doden, maar 25 Al-Nidaa-leden werden gevangengenomen, zei Ismail Salabi, die aan de belegering deelnam.

Ze kwamen uit het zuiden van het land en behoorden tot de Kaddafi-Brigades. "Dit is een zware slag voor de vijfde colonne", zei hij. De rebellen pakten ook veertig uitgebroken gevangenen weer op.

Profiel Libië