AMSTERDAM - De Loveparade in het Duitse Duisburg, waar vorig jaar juli 21 mensen om het leven kwamen, had nooit plaats mogen vinden.

Dat blijkt maandag uit een tussenrapport van het Duitse Openbaar Ministerie. De organisatie van het dancefeest werkte niet met een officiële vergunning, meldt Dnews.de.

''De verlening van de vergunning was in strijd met de wet'', aldus de officier van justitie in Duisburg. Later op de dag zal er een toelichting worden gegeven.

De inhoud van het justitiedocument over de gebeurtenissen rond de ramp is nog geheim. Met de vertrouwelijkheid wil justitie de individuele rechten van de beschuldigden beschermen.

Tot nu toe is tegen 16 mensen een onderzoek ingesteld, onder wie 11 lokale ambtenaren. Hen wordt onder meer nalatigheid verweten. Het eindrapport wordt later dit jaar verwacht.

Sauerland

De omstreden burgemeester van Duisburg Adolf Sauerland is ook het hoofd van de vergunningverlenende instantie.

Sauerland zei maandag opnieuw dat hij als burgemeester de ''morele verantwoordelijkheid" draagt. Vorige week werd bekend dat dat Sauerland voor het eerst sinds het ongeluk excuses aanbood aan slachtoffers en nabestaanden voor de ramp in zijn stad.

Sauerland droeg een verklaring voor tijdens de raadsvergadering en vroeg om een minuut stilte. Sauerland verdedigde de vergunningverleners van de gemeente door te zeggen dat voor hen ''het vermoeden van onschuld" geldt.

Hevige kritiek

Sauerland wees eerder alle verantwoordelijkheid van de hand en weigerde ook om op te stappen. Dit kwam hem op hevige kritiek te staan.

Naast juridische sancties hangen ook hoge schadevergoedingen in de lucht. Bij de verzekeraar van de organisatoren van de Loveparade hadden zich eind mei al ongeveer 290 mensen gemeld voor compensatie.

Het bedrag loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's. Als de schuldvraag is opgehelderd, kan mogelijk ook de stad Duisburg schadeclaims verwachten.

Onder de dodelijke slachtoffers van het drama van 24 juli 2010 was een Nederlander. Behalve de 21 dodelijke slachtoffers vielen enkele honderden gewonden.