DEN HAAG - Het Joegoslavië-Tribunaal heeft de eerste voorgeleiding van Ratko Mladic maandagochtend na een korte schorsing hervat. Het beklaagdenbankje bleef leeg.

Voorzittend rechter Alphons Orie begon de elf punten van de aanklacht voor te lezen, waaronder genocide na de val van Srebrenica. In afwezigheid van de verdachte werd ambtshalve in het zittingsverslag opgenomen dat de oud-generaal 'niet schuldig' heeft gepleit.

De regels van het VN-hof in Den Haag voorzien in die procedure als de verdachte zelf weigert 'schuldig' of 'onschuldig' te zeggen op elk punt van de tenlastelegging.

Voor de schorsing ging Mladic schreeuwen en tieren. Hij weigerde elke verdere medewerking aan de zitting omdat de advocaten van zijn vertrouwen, Milos Saljic uit Servië en Aleksandr Mezjajev uit Rusland, er niet waren.

De griffie van het tribunaal was niet in staat tijdig voor de zitting maandag na te gaan of zij voldoen aan de voorwaarden om verdachten voor het tribunaal te vertegenwoordigen.

Baseballpet

Mladic kwam meteen aan het begin van de zitting in botsing met voorzittend rechter. Die vroeg hem tot twee keer toe zijn baseballpet af te nemen. Uiteindelijk vroeg Orie de bewakers Mladic daarbij te 'assisteren'.

Ook bleef Mladic doorpraten terwijl anderen aan het woord waren. Orie vroeg de oud-generaal zijn mond te houden.

Later begon Mladic weer over de pet. Hij zei die nodig te hebben ''omdat ik het koud aan mijn hoofd heb.'' ''De helft van mijn lichaam functioneert niet'', aldus Mladic, die mogelijk een beroerte heeft gehad.

Orie hekelde dat Mladic het tribunaal geen toegang geeft tot al zijn medische gegevens. Als artsen in de toekomst tot de conclusie komen dat de pet om medische redenen nodig is, dan mag die wel op, aldus Orie.

Advocaten

Mladic vroeg de rechters hem een Servische en een Russische advocaat toe te wijzen die hij zelf heeft uitgekozen. Van de door de griffie toegewezen raadsman moet hij niets hebben.

Tevens vroeg de voormalige Bosnisch-Servische legerleider om één maand schorsing van zijn zaak. In die tijd wil hij zijn verdediging voorbereiden met de hulp van zijn zoon en van de juristen uit Servië en Rusland.

Uitstel

De door de griffie toegewezen advocaat van Mladic, Aleksandar Aleksic, vroeg de rechters om schorsing van de eerste voorgeleiding.

De voormalige legerleider weigert met Aleksic te communiceren. De Servische jurist zegt dat hij daarom de belangen van de verdachte niet goed kan behartigen.

Orie besloot echter dat de zitting gewoon doorgaat.

Genocide

Mladic is aangeklaagd wegens onder andere genocide in verband met zijn rol in het bloedbad dat werd aangericht onder de moslimmannen en -jongens van Srebrenica in 1995.

Van het tribunaal moet Mladic het weer doen met de door het hof aangewezen tijdelijke advocaat Aleksic, die hem ook al bij de eerste voorgeleiding op 3 juni bijstond. Mladic klaagde toen dat hij de door de griffie uitgekozen Servische jurist amper kende.

Mladic werd in mei in Servië opgepakt, bijna 16 jaar nadat hij werd aangeklaagd.

Tweede zitting proces Mladic