WASHINGTON - Het Amerikaanse leger is druk bezig nieuwe bevoorradingsroutes naar Afghanistan in te stellen.

De vrees bestaat dat Pakistan de bevoorrading van de internationale troepen in Afghanistan via zijn grondgebied stopzet. Dat meldde The Washington Post zondag.

Hoewel Pakistan nog niet heeft gedreigd de routes af te snijden, is het Pentagon bang dat de verslechterde verhoudingen tussen de VS en Pakistan uiteindelijk leiden tot een blokkade.

De Amerikaanse militairen en andere buitenlandse troepen worden voor een belangrijk deel vanuit Pakistan bevoorraad.

Bekoeld

De Amerikanen nemen daarom steeds meer alternatieve bevoorradingsroutes in gebruik, die lopen via Centraal-Aziatische landen. Ook wordt meer gebruik gemaakt van luchttransport.

De verhouding tussen de bondgenoten Verenigde Staten en Pakistan is bekoeld nadat de Amerikanen al-Qaedaleider Osama bin Laden op Pakistaans grondgebied hadden gedood.