BRUSSEL - De Belgische formateur Elio Di Rupo houdt er sterk rekening mee dat zijn opdracht zal mislukken. ''Ik heb 5 à 10 procent kans om te slagen in mijn missie'', heeft hij dinsdag laten weten in een aantal Waalse kranten.

De kabinetsformatie in België duurt al meer dan een jaar. Belangrijkste twistpunt is een staatshervorming die de regio's Vlaanderen en Wallonië meer autonomie moet bieden.

Dat is vooral een wens van de Vlaamse partijen. De Franstaligen vrezen een verdere verarming van Wallonië en het grotendeels Franstalige Brussel als bevoegdheden worden overgeheveld van het federale naar het regionale niveau.

Di Rupo, leider van de Franstalige socialisten, is sinds half mei formateur. Binnenkort legt hij nieuwe voorstellen op tafel. Daarin moet onder meer staan hoe hij de komende vier jaar 22 miljard euro denkt te bezuinigen.