WASHINGTON - Bin Laden overwoog uit pr-overwegingen om de naam van al-Qaeda te veranderen. Dit blijkt volgens een Amerikaanse functionaris uit een brief die in de schuilplaats van de doodgeschoten terreurleider in Pakistan is gevonden.

De groep is oorspronkelijk opgericht onder de naam al-Qaeda al-Jihad (de Basis van de Heilige Oorlog). In het Westen wordt dat meestal verkort aangehaald als al-Qaeda (de Basis).

Het stoorde Bin Laden dat het religieuze aspect van zijn missie in de verkorte naam niet voorkomt.

Als nieuwe naam overwoog Bin Laden Taifat al-Tawhed Wal-Jihad (Monotheïsme- en Heilige-Oorloggroep) en Jama'at I'Adat al-Khilafat al-Rashida (Herstel-van-het-Kalifaatgroep).