BOEDAPEST - Elk jaar worden minstens 4 miljoen ouderen in Europa geslagen, geschopt, gestoken of wordt bij hen brandwonden aangebracht.

Er zijn ook aanwijzingen dat 2500 ouderen zelfs sterven door toedoen van familieleden, aldus een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat donderdag is gepresenteerd.

Het is het eerste rapport over de omvang en oorzaken van ouderenmishandeling. ''Dit is erg schokkend'', zegt Zsuzsanna Jakab, WHO-directeur voor Europa.

''Het misbruik verwoest de levens van ouderen. Het raakt hun mentale en fysieke welzijn in een periode dat ze erg kwetsbaar zijn. De Europese bevolking vergrijst snel en overheden moeten dit probleem dringend aanpakken.''

Onderstaande kaart geeft een aantal kerncijfers weer met betrekking tot de situatie van ouderen in Europa. De levensverwachtingscijfers zijn afkomstig van de Verenigde Naties. Het aantal personen boven de 60 jaar per 100.000 inwoners die het slachtoffer worden van moord zijn weergegeven in de moordcijfers. Tot slot wordt ook het aantal personen boven de 65 per 100 inwoners tussen de 15 en 64 weergegeven. De laaste twee gegevens komen uit het rapport van de WHO.  

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Geestelijke mishandeling

Het rapport, dat de situatie in 53 Europese landen beschrijft, stelde ook dat jaarlijks 29 miljoen ouderen het slachtoffer zijn van bedreigingen, beledigingen en andere geestelijke mishandeling.

Zo'n 1 miljoen ouderen worden verkracht of anderszins seksueel misbruikt. Bij circa 6 miljoen bejaarden verdwijnt geld door diefstal of fraude.

Demente en gehandicapte ouderen lopen meer risico op mishandeling, ook binnen een gezin. Volgens het rapport komen incidenten ook vaker voor bij de armste delen van de samenleving.

Sociaal taboe

Ouderenmishandeling is nog vaak een sociaal taboe, meent de WHO. Het wordt vaak genegeerd of onderschat in veel landen. De WHO adviseert landen daarom om nationaal beleid tegen ouderenmishandeling op te stellen. Ook het verzamelen van gegevens en de hulpverlening moet beter, vindt de VN-organisatie.

In Nederland heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag een meldpunt geopend voor ouderenmishandeling door zorgpersoneel, zoals medewerkers van bijvoorbeeld verpleeghuizen. Als ouderen mishandeld worden door bijvoorbeeld familieleden moeten ze aankloppen bij een ander meldpunt, namelijk het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).