AMMAN - Koning Abdullah II van Jordanië stemt ermee in dat voortaan niet hij, maar de meerderheid in het parlement de premier en het kabinet aanwijst.

De koning komt hiermee tegemoet aan de eisen van hervormers.

In een toespraak ter gelegenheid van de twaalfde verjaardag van zijn koningschap beloofde Abullah ook andere grondwettelijke hervormingen, waar hij niet verder op inging.

Wel waarschuwde hij dat abrupte veranderingen kunnen leiden tot 'chaos en onrust', zoals in andere Arabische landen.