BRUSSEL - De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates vindt dat de landen die bij de NAVO zijn aangesloten, meer geld moeten uitgeven aan het bondgenootschap.

Hij waarschuwde dat de NAVO het risico loopt ''militair irrelevant'' te worden, als de uitgaven niet omhooggaan.

Gates uitte zijn zorgen over de toekomst van de NAVO in een toespraak die hij in Brussel hield voor een denktank over veiligheid en defensie.

De bewindsman stelde dat de Verenigde Staten 75 procent van de defensieuitgaven van de NAVO voor hun rekening nemen.

Hij voegde eraan toe dat het voor Washington steeds moeilijker wordt die uitgaven in eigen land te verdedigen gezien de financiële en economische problemen van de VS.