DEN HAAG - De Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic zegt zeker twee maanden nodig te hebben om alle aanklachten tegen hem te bestuderen. Voorzittend rechter van het Joegoslavië-Tribunaal Alphons Orie heeft de verdachte van oorlogsmisdaden echter uitstel gegeven tot juli.

Het proces gaat verder op 4 juli.

Mladic zei meer tijd nodig te hebben om de 37 pagina's aan aanklachten te bestuderen. Hij wilde geen schuld of onschuld pleiten en deed aanklachten tegen hem af als 'walgelijk' en 'monsterachtig.

Het Tribunaal heeft de voorgeleiding van Mladic vrijdag tijdelijk afgeschermd van de buitenwereld. Achter gesloten deuren kan Mladic zijn gezondheidstoestand uitleggen.

Oorlogen

De Bosnisch-Servische ex-generaal praatte zijn optreden tijdens de Joegoslavische oorlogen van de jaren negentig goed. ''Ik verdedigde mijn volk en mijn land'', zei de van oorlogsmisdaden verdachte Mladic.

Mladic wilde tijdens de zitting niet ingaan op de aanklachten, waaronder genocide, maar maakte enkele keren duidelijk hoe hij erover dacht.

Zo zei hij dat omgekomen Kroaten niet waren gedood ''omdat ze Kroaten waren''. Ook schudde hij demonstratief het hoofd toen de aanklachten werden voorgelezen.

Nabestaanden

Nabestaanden van de genocide in Srebrenica reageerden woedend op het afsluitende betoog. Vanaf de publieke tribune werd de verdachte van genocide en oorlogsmisdaden onder meer uitgemaakt voor ''slager'' en ''monster''.

Mladic hoorde deze woorden niet, aangezien er een glazen wand is geplaatst tussen de publieke tribune en de rechtszaal.

Aanhangers

Op de publieke tribune zaten niet alleen nabestaanden, juristen en verslaggevers, maar ook enkele kennelijke aanhangers van Mladic. Tijdens de zitting communiceerde Mladic met deze personen. Hij lachte breeduit naar hen en maakte vriendschappelijke gebaren.

De nabestaanden verwachten een zeer langdurig proces zegt Axel Hagedorn, de Nederlandse advocaat van de 6000 vrouwen die bekendstaan als de Moeders van Srebrenica.

Hagedorn: ''Het was te verwachten dat hij voor deze strategie zou kiezen. Hij presenteert zichzelf als een oorlogsheld en begint direct met een uitvoerig verhaal over zijn vermeende zwakke gezondheid. Je kon zien dat hij zeer krachtig oogt, hij is in elk geval mentaal fit en probeert er een politiek proces van te maken.''

Ziek

De naar eigen zeggen ernstig zieke Mladic werd vrijdag voor het eerst voorgeleid bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.

Toen Orie een samenvatting van de aanklachten voorlas, schudde Mladic enkele keren demonstratief het hoofd.

Volgens Mladic' advocaat in Servië, Milos Saljic, zal de oud-legerleider vragen om dertig dagen uitstel, opdat hij zijn verdediging kan voorbereiden.

Verwarring

Aan het begin van de eerste voorgeleiding van de Servische verdachte van oorlogsmisdaden ontstond verwarring. Tot verbazing van de rechters noemde Mladic een andere geboorteplaats en geboortedag en -jaar dan de rechters in hun documenten hadden staan.

''We zullen dit verifiëren'', concludeerde Orie.

Orie kapte Mladic ook direct af, toen de Serviër opsomde welke talen hij allemaal spreekt. De talenkennis was nodig om vast te stellen dat Mladic het proces kan volgen, dat overigens grotendeels via een tolk verloopt.

Alle berichten over Ratko Mladic

Overzicht van de aanklachten

Achtergrond: de val van Srebrenica

Mladic voorgeleid